BÖLGEMİZ Haberleri Tümü

Vali Alpman'dan duygusal açıklama

Biliyorsunuz, yaklaşık bir önce Iğdır Valiliğine atanmıştım. Iğdır’da görev yaptığım süre zarfında başta 15 Temmuz gecesi olmak üzere, Muharrem ayında, 16 Nisan Referandumu ve 04 Haziran İl Genel Meclisi Üyeleri seçimi ve bu arada pek çok acı ve tatlı adlandırabileceğimiz resmi ve özel günlerde; Iğdır’da, ilçelerimizde ve köylerimizde hep birlikte aynı güzel veya kirli havayı soluduk, aynı suyu, ekmeği ve aşı paylaştık.

Iğdır’dan ayrılırken de ifade ettiğim üzere, kısa süren birlikteliğimize rağmen benim için çok değerli olan kazanımlar elde ettim. Şüphesiz bu kazanımlarımın en kıymetlisi sizlerin gönül pencerenizde bana küçük de olsa bir yer açmanızdır. Elbette, benim gönlüm de sizlerle daha çok beraber olmayı, sizlere hizmetlerde bulunmayı ve artık bir efsane olan değerli ağabeyim Şemsettin Uzun ve diğer meslektaşlarım gibi Iğdır’a adını kazıyan bir Vali olmayı arzu ederdi. Ne var ki, öyle bir dönemde çalıştık ki, geldiğimin ilk ayındaki o hain FETÖ/PDY 15 Temmuz gecesiyle devam eden günlerim ve kısa süren görevimiz nedeniyle bu amacımızı gerçekleştiremedik. Temsil ettiğimin makamın görev, yetki ve sorumluluklarını bu süreçte tıpkı geçmişteki çalışmalarımda olduğu gibi tereddütsüz kullandım. Bu yüzden, pozisyonum gereğince zorluklarla çoğu zaman tek başıma mücadele etmek ve karar vermek durumunda kaldım. Demokrasi Nöbetleri sırasındaki konuşmalarımda da ifade ettiğim üzere bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Vali olmadan önceki Mülkiye Müfettişliğim dönemimde FETÖ/PDY konusunda hazırlanan ilk savcılık iddianamesi, (İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 26.10.2015 tarihli Soruşturma No: 2014/69722, Esas No: 2015/40117 İddianame No: 2015/3324 sayılı düzenlenen İddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 2015/371 Esasını almıştır) ilki 14 Mayıs 2014 tarihinde başlayan onlarca tevdi raporlarıma dayanmaktadır. Sözkonusu raporlarımda;

İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne İlleri Emniyet Müdürlüklerinde telekomünikasyon yoluyla yapılan önleyici istihbarat faaliyetleri ile ilgili olarak iletişimin tespit edilmesi, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesinde bazı usulsüzlükler olduğu konusunda Müfettişliğimiz tarafından yapılan inceleme sonucunda, Telefon No/IMEI No karşılarında açık kimlikleri (görev, unvan ve adresleri belirtilmiş) kişilerin gerçek, eksik yada sahte isimlerini kullanarak, terör ve organize suç örgütleriyle ilişkilendirmek, mahkemelerin yanlış yönlendirerek/yanıltarak karar vermesini sağlamak maksadıyla Türk Ceza Kanunun 204. Maddesinde düzenlenen Resmi Belgede sahtecilik ve 257. Maddesinde düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma Suçlarının işlendiği, ayrıca 267. maddesinde düzenlenen İftira, 132. Maddesinde düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal, 133. Maddesinde düzenlenen Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması, 134. Maddesinde düzenlenen Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve 135. Maddesinde düzenlenen Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçlarının gerçekleştiği değerlendirilmekle birlikte, sadece belirtilen suçların işlendiğinin iddia etmenin mümkün görülmediği,

Zira;

- Bahse konu usulsüz dinleme eylemlerine konu olan kişilerin "Devlet organizasyonu içindeki konumları" ve/veya “demokratik rejimin işleyişindeki fonksiyonları",
- Yine bu eylemlerin "yaygın, sistemli ve organize" bir şekilde yapıldığı,
- Olayda kolluk görevlilerinin "hiyerarşi dışına" çıktıkları,

Hususları nazarı itibara alındığında, araştırma konusu eylemin "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine" yönelik mahiyet taşıyıp taşımadığı yönünden değerlendirilmesi ve dolayısıyla da "araç fiiller"in değil "amaç fiil" üzerinde durulması gerektiği,

Bu yönden yapılacak değerlendirmede, faillerin, "görevleri gereği sahip oldukları imkân ve vasıtaların niteliği ve niceliği" de göz önünde tutulduğunda;

6526 sayılı Kanunla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 161 inci maddesine eklenen sekizinci bentte belirtilen "Türk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 ncı maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır…. " hükmü çerçevesinde; "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (m.302)", "Anayasayı ihlal (m.309)", "Yasama organına karşı suç (m.311)", "Hükümete karşı suç (m.312), "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan (m.313)", "Silahlı örgüt (m.314)", "Silah sağlama (m.315)" ve "Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar ile Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere anlaşma (m. 316)" suçları hakkında "görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş" olsa bile Cumhuriyet savcılarınca, yetkili idari merciden izin alınmaksızın, doğrudan soruşturma yapılabileceği, başka bir deyişle; görevleri sebebiyle olsa dahi bu suçları işleyen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacağı anlaşıldığından usulsüz iletişime müdahaleleri gerçekleştirdiği belirlenen sorumlular haklarında;
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğinin takdir ve ifa edilmesi gerektiği iddia edilmiş ve İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne İllerinde görev yapmış yüzlerce emniyet görevlisi hakkında yasal işlem başlatılmış, bu sebeple hakkımda yüzlerce şikâyet dosyası hazırlanmıştır. Halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkımda yürütülen 110’dan fazla kapanmamış dava dosyası bulunmaktadır.

Aynı şekilde 17-25 Aralık, MİT tırları Adana ve Hrant DİNK soruşturmalarında sorumlulukları belirlenen kamu görevlileri (savcı, hakim, mülkiye müfettişleri, emniyet ve jandarma görevlileri) hakkında yasal işlemler Vali olmadan önceki müfettişliğim döneminde başlatılmıştır.

Netice itibariyle, bu konulara ilişkin düzenlediğim tüm raporlar 15 Temmuz öncesinde ve sonrasında dahi FETÖ/PDY iddianamelerine kısmen dayanak olmuştur.

15 Temmuz’da hain FETÖ/PDY tarafından başlatılan darbe kalkışması tüm ülke sathında olduğu gibi, başta önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere Iğdır’da da sağduyulu halkımızın demokrasiye inancı ve sahip çıkması sonucunda başarısız olmuştur. Ancak hemşehrilerimiz Taşburun’lu Şehit Astsubay Bülent AYDIN ve Bayraktutan’lı Şehit Polis Memuru Bülent YURTSEVEN isimli iki şehidimiz dahil olmak üzere bu ülkede toplam 250 şehidimiz ve binlerce gazimiz olmuştur. Tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı ve gazilerimize şifa dilerken, bir daha Rabbim bize böyle kötü günler yaşatmasın diye dua ediyorum.

3 gün sonra anılacak olan 15 Temmuz gecesi Iğdır’da yaşanırken, ben bu ve bundan sonraki 15 Temmuzlarda Ankara’da yada güzel yurdumuzun herhangi bir köşesinde yine milletimizle birlikte meydanlarda olacağım. Ancak, aklımın ve yüreğimin bir köşesinde siz daima Iğdır olarak var olacaksınız. Zira, Iğdır’da yaşanan 15 Temmuz hain FETÖ/PDY darbe girişimi, sanki dünmüş gibi hafızamda hep diri ve canlıdır. Unutmam asla mümkün değildir.

Nitekim, darbe girişimini izleyen günlerde medyaya da yansıdığı gibi, FETÖ’cü oldukları anlaşılan Kurmay Albay Ekrem KÜÇÜKBERBER’in o gece beni 5. Hudut Alayına çay içmeye davet etmesine karşılık aramızda geçen diyalog ile İstanbul’da izinli giden Jandarma Komutanı Mustafa ULUS’u yanıma davet edişim, onların cevapları ve darbe girişimine karşı hassas noktalarda güvenlik tedbirlerinin alınması kapsamında gerektiğinde yapılacak silahlı mücadele için ve ilde yeni göreve başlamış olmamdan dolayı ili, kanaat önderlerimizi, STK başkan ve temsilcilerini ve dahi birebir Iğdır’lıları çok iyi tanıdığını düşündüğüm İl Emniyet Müdürü Yüksel BABAL ile birlikte halkın meydanlara inmesi için o gece yaşadığımız telefon trafiği, talimatımla kulaklarımda hala duyar gibi olduğum Türkiye’de ilk önce Iğdır’da okunduğu söylenen selalar, bu selaları duydukça çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek farketmeden 7’sinden 70’ine kadar meydanlara koşan ve coşan, yürekleri demokrasi ve vatan aşkıyla çarparak o geceden itibaren Demokrasi Nöbetlerinin nihayetine kadar Valilik önündeki yolda ve merdivenlerde gün ağarana dek beni yalnız bırakmayan Sevgili Iğdır’lılar;

Sizlerin, ellerinizde ay yıldızlı bayraklar ve tekbir getiren gür sesli haykırışınızla taçlanan, milli iradenin meclise yansıması ile tescil ve tesis edilen demokrasiyi sahiplenen kararlığınız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, bu bağlamda kendi ayağıyla Valiliğe gelerek teslim olan FETÖ’cü Jandarma Komutanını teslim alışımızı, yani Devletin gücünü alkışlayan ellerinizden öpüyor, o anları gözlerimin önünde canlandırdığımı ve an be an yaşadığımı, sizlerle ne kadar gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum.

Güzel ülkemin güzel insanları; Sevgili Iğdır’lılar, sizleri çok seviyorum. Allah bir daha bu ülkeye 15 Temmuzlar yaşatmasın. Gelecekte daha güzel yarınlarda birlikte olmak umuduyla Allah’a emanet olunuz.

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz