BÖLGEMİZ Haberleri Tümü

VASIF TALİPOV, ÜNİVERİSTEYİ YÜKSEK PUANLA KAZANANLARI ÖDÜLLENDİRDİ

Nahcivanda Ali Meclis Başkanı Vasıf Talipov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin orta öğretim okullarından mezun olan ve giriş sınavlarında yüksek puan alan öğrencilerle bir toplantı yaptı. Üniversite sınavlarında en iyi puan toplayan öğrencileri kabul ederek, kitap ve para ile ödüllendirdi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov, mezunları, aillerini ve tüm eğitim topluluğunu, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki yüksek ve ortaöğretimdeki eğitim kurumlarına giriş sınavlarının başarıyla tamamlamalarından dolayı kutladı.

Talibov,   Azerbaycan’ın eğitim politikasının kurucusu, eğitimi ulusun geleceği olarak gören ulusal lider Haydar Aliyev, “Her devlet, ülkesinin gelişmesini sağlamak, ulusun bilim ve kültürünü dünya standartlarına getirmek istiyor. Daha çok eğitime odaklanmalı, eğitimin gelişimi için çaba sarf etmeli ve eğitim için tüm fırsatları yaratmalı ”dedi. Büyük liderin eğitim hedefleriyle ilgili önerileri ve talimatları, Azerbaycan'ın stratejik gelişimine katkıda bulunan, her zaman için geçerli, yüksek değerli bir eylem programıdır.

          

Talibov,: Eğitim, her vatandaşın hayatını inşa etmede, aktif bir vatandaşın konumunu şekillendirmede ve toplum ve devlet inşası ile yakın bir ilişki geliştirmede önemli bir rol oynayan bir süreçtir. Bu sürecin aktif bir üyesi olmak ve başarılı bir sonuç almak için her genç insan, modern gereksinimleri karşılayan geniş bir bakış açısına ve eğitime sahip olmalıdır. Küreselleşmiş bir dünyada yenilikçi ve sürdürülebilir gelişme dönemi, daha ileri eğitim, daha derin bilim ve meslek bilgisi gerektirir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde eğitim, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelişme süreci yaşamaktadır. Nahçıvan'da bilim ve eğitimin inşası, modern çağın zorluklarına ve ekonomik potansiyelin insan sermayesine dönüşümüne dayanmaktadır. Yeni inşa edilen ve yeniden inşa edilen okul binaları, lojistik üs, personelin eğitim durumu ve kazanımları, özerk cumhuriyetteki modern eğitim ortamının mevcut gelişim düzeyinin bir göstergesidir. Gençlerimiz yeni kurulan okul binalarında ileri teknolojiyi kullanan en modern tesislerde eğitilmektedir - bilgisayarlar, elektronik panolar, elektronik kütüphaneler ve uzaktan eğitim olanakları. Yenilikçi gelişimi teşvik eden başlangıç projelerinin desteklenmesi ve uygulanması, gençlerin inovasyon ortamına entegrasyonunu sağlar.Bu nedenle, genel eğitim okullarının mezunları yüksek ve orta dereceli uzmanlık okullarına kabul konusunda yüksek sonuçlar göstermektedir ve gençlerimiz uluslararası projelerde başarıyla temsil edilmektedir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde gençlerin istihdamı dikkat merkezindedir, yetenekli personel olarak büyürler ve ülkemizin kalkınmasında ve devam eden inkişaf faaliyetlerinde aktif rol alırlar. Yetenekli gençler, kamu yönetimine, sosyo-politik ve ekonomik alanlara büyük güven duymaktadır ve potansiyelleri, bağımsız devletimizin geliştirilmesinde, güçlendirilmesinde ve korunmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.dedi.

 

Yüksek Meclis Başkanı Vasıf Talipov: “Bugün önemli görevlerimiz var. Özerk cumhuriyetimizdeki gençlik politikasının temeli, yeni bir düşünür neslinin oluşması, geleceğin kurucuları, ulusal ruhu olan vatansever gençliğin hazırlanması olmalıdır. Politika, gençlerimizin tarihsel geçmişini anlamalarına ve manevi olgunluklarına ve inançlarına hizmet etmelerine yardımcı olmalıdır. Eğitim politikasının önemli ilkeleri, gençlerin ulusal değerler temelinde eğitimi, ahlaki açıdan sağlıklı ve gönüllü gençlerin gelişimi olmalıdır. Ulusal liderimiz Haydar Aliyev, devlet gençlik politikasının asıl amacını devlete ve insanlara layık bir vatandaş olarak görüyor ve gençlere duyduğu çekincede şöyle dedi: “Eğitimimizin amacı gençleri ve geleceklerini eğitmek ve eğitmektir. Ancak aynı zamanda en büyük amaç bir Azerbaycan vatandaşı hazırlamak, bağımsız bir Azerbaycan toplumunun değerli bir üyesini hazırlamak! ” Tüm bunların ışığında, ülkemizin ve halkımızın gelişimi için, iyi bir eğitim almanız, mesleğinizin sahibi olmak için iyi bir eğitim almanız gerekir. Her biriniz bağımsız Azerbaycan'ın geleceğinden, anadilini ve ülkenin tarihini öğrenmekten, ulusal değerlere sahip olmak ve ait olduğunuz ülkenin vatandaşlarına layık olmaktan sorumlu olmalısınız.

 

Yüksek Meclis Başkanı Talipov, her gencin, ulusal lider Haydar Aliyev'in Azerbaycan'ın ideolojisi ve ulusal değerleri ile ilgili yeni ve modern bir gençlik olarak bağımsız Azerbaycan için çalışmasını istedi.

 

Etkinlikte konuşan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Rahman Mammadov, Özerk Cumhuriyet'teki eğitimin dikkatlice ve dikkatlice işlendiğini söyledi. Sonuç olarak, 2019'un ilk yarısında, Şerur bölgesindeki Karimbeyli ve Ordubad ilçe okullarında tam zamanlı ortaokullar için binalar inşa edildi veya yenilendi.. Özerk Cumhuriyet'teki okullara 5.500'den fazla bilgisayar ve 600'den fazla elektronik tahta yerleştirilmiş, öğrencilere laboratuarlar ve ders kabinleri sağlanmış, kütüphanelere yaklaşık 3 milyon ders kitabı ve 600.000'den fazla Latin edebiyatı sağlanmıştır.

Okullarda eğitimin modernleşmesinin odaklandığı ve yenilikçi öğretim yöntemlerinin başlatıldığı belirtildi. Özerk Cumhuriyet'teki öğretmenlerin saygınlığını artırmak, eğitimcilerin çalışmalarını teşvik etmek ve sosyal korunmalarını güçlendirmek için alınan önlemler sürdürülmüştür. Ancak, 1 Eylül’den bu yana, bu kategorideki öğretmenlerin maaşları ortalama% 20 oranında arttırıldı. Ayrıca, öğretmenlerin işe alımları, şeffaflık ve nesnellik bakımından geliştirildi, 2018'den bu yana Özerk Cumhuriyet'te öğretmen yetiştirme için merkezi bir rekabet mekanizmasıyla, orta öğretim okullarının eğitimli kadrolar için hizmetlerini arttırdı.

Aileler adına konuşan Aynura Hüseynova, “Özerk cumhuriyette, ekonomik ve kültürel alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da, öğrenciler ve öğrenciler için her türlü koşul yaratıldı. Öğretmen olduğum 1 numaralı Nahçıvan şehri, 2005 yılında yeniden inşa edildi; bilgisayarlar, elektronik panolar, ders kitapları, kurgu kitapları ve öğretim materyalleri, öğrencilerin tam bilimlerde ustalaşmaları için bir laboratuvar ve ders kabinleri ve modern öğretim olanaklarının olanakları ile donatıldı. . Bütün bunlar okul eğitiminin kalitesini artırmak için büyük fırsatlar sunuyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, okuldan mezun olan 2 öğrenci ayırma sertifikası almış ve 13'ü yükseköğretim kurumlarına kabul edilmiştir. Giriş sınavlarında öğrencilerin 4'ü 500'den fazla puan aldı. Bugün, Özerk Cumhuriyet'te eğitim için devlete verilen bakımın bir sonucu olarak oğlumun, tam bir ortaokuldan, ayrı bir sertifika ile mezun oldu ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi öğrencisi olarak 623 puan kazandığı için çok mutluyum. Bir ebeveynin, çocuklarını eğitimli ve eğitimli olarak görmesi büyük bir mutluluktur.. ” Aynura Hüseynova, eğitim alanında yapılan çalışmalar için veliler adına Vasıf Talipova teşekkürlerini iletti.

 

Giriş sınavlarında 688 puan alan Nişat İsmayilov, şunları söyledi: “Anavatanının ve halkının refahı için özenle çalışan bir liderle buluşmak, her genç için bir rüya. Özerk Cumhuriyet'te eğitimin gelişimi, eğitim kurumlarının maddi ve teknik tabanının güçlendirilmesi ve okullarımızın modern bilgi teknolojileri, ders kitapları ve kurgu ile zenginleştirilmesi öğrencileri iyi okumaya teşvik etmektedir.. Bugün, özerk bir cumhuriyette okuyan her öğrenci, ülkesini seven ve ulusal değerlere bağlı olan bir Azerbaycan vatandaşı olarak eğitiliyor. ” Nişat İsmailov, Nahçivan'da gençliğin eğitimi için yarattığı şartlar ve gençlerin gelişimine özen gösterdiği için tüm mezunlar adına Yüksek Meclis Başkanı'na teşekkür etti.

 

Daha sonra üniversitelere giriş sınavlarında 500-700 puan alan öğrencilere "Nahçıvan: Doğu Efsanesi" kitabı ve nakit para ödülü verildi

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz