BÖLGEMİZ:
Igdır için meteoroloji bölge müdürlüğü kurduk

 Igdır için meteoroloji bölge müdüAçılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,Iğdır’ın stratejik önemine değinerek şunları söyledi:” Bildiğiniz gibi, biz; tarım, gıda, su, orman ve hava gibi 5 önemli ve hayati alandan sorumlu bir Bakanlığız.Her biri yaşamın vazgeçilmez birer unsuru. Tabi, özellikle meteoroloji ve iklim konusu, son dönemde sadece bizde değil, tüm dünyada gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Özellikle; hızlı nüfus artışı, artan enerji kullanımı ve sanayileşmeyle birlikte,

bu konuların önemi daha iyi anlaşılmaya başlandı.

Nitekim sanayi devrimi sonrasında iklim değişikliği ve küresel ısınma

her geçen yıl etkisini daha çok hissettirmeye başladı.

Son 10 yıl ise, tüm zamanların en sıcak dönemi oldu.

Tabi bu durum, afetleri ve daha önce hiç alışkın olmadığımız hava olaylarını da beraberinde getirdi.

Dünyada, 1970-2019 yılları arasındaki doğal afetlerin yaklaşık yüzde 79’u, meteorolojik olaylarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkiliydi.

Yine bu doğal afetler sonucunda, can kayıplarının yüzde 56’sı ve ekonomik kayıpların da yüzde 75’i meteorolojik afetlerden kaynaklandı.

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, meteorolojik afetlerin sayıları ve şiddeti artış göstermeye başladı.

Ülkemizin iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek olan Akdeniz Havzası’nda

yer alması nedeniyle, gelecekte de bu artışların devam edeceğini söyleyebiliriz.

Dolayısıyla her şeyden önce, meteorolojik karakterli doğal afetlere karşı azami ölçüde hazırlıklı olmalıyız.

Doğal afetler elbette Allah’ın takdiri.


Ama afeti tahmin etmek de, Allah’ın insanoğluna bahşettiği bir lütuf.

Bu nedenle; meteoroloji candır, hayat kurtarır, diyorum.

Yani; her meteorolojik veri binlerce canı korur ve kurtarır.

Bu sebeple, tüm vatandaşlarımızın ve sektörlerin meteorolojik verilere anlık ulaşması için birçok uygulamayı devreye aldık.

Bugün cep telefonumuza meteoroloji mobil uygulamasını indirerek,

tüm verilere rahatlıkla ulaşabiliyoruz.

Nasıl her sabah evden çıkarken, kapımızı kilitleyip evimizi koruyorsak,

aynı şekilde her sabah cep telefonumuzdan meteoroloji uygulamasına bakarak da, günümüzün güvenliğini sağlamamız gerekiyor.

Tabi meteorolojik veri, başta insan hayatı olmak üzere;

tarım, savunma ve diğer sektörler için de oldukça önemli!

Örneğin; bitkisel üretimde, tesis ve işletme planları yapılırken,

öncelikle o bölgenin iklim özellikleri dikkate alınır.

Bir bölgede yetiştirilecek bitki çeşidinin seçimi, toprak işleme, ekim,dikim, budama, çapalama, sulama, ilaçlama ve hasat işlemlerinde; meteorolojik veriler yönlendirici ilk faktördür.


Hayvancılık alanında da,sıcaklık değerlerinin,hayvanlarda ölüm oranları,

yem ve ilaç tüketim miktarları, canlı ağırlık, et-süt üretim ve verimi ile gebelik oranları üzerinde etkili olduğunu biliyoruz.

Dolayısıyla tarım ve hayvancılıktaki bütün planlamalarımızda,meteorolojik veriler sayesinde elde ettiğimiz referans bilgileri kullanıyoruz.

Ayrıca taşkın koruma tesisi, baraj ve gölet inşa ederken de,tesisin

taşkın payını doğru ortaya koymak adına meteorolojik verilerden yararlanıyoruz.

Diğer taraftan, orman yangınlarına müdahale edecek ekiplerimizi konuşlandırırken, yıllık ve mevsimlik sıcaklık değerlerini, en önemli kriter olarak değerlendiriyoruz.

İşte bu bilinç ve hassasiyetle; meteoroloji alanında,

son 19 yılda önemli çalışmalar yaptık, büyük mesafeler kat ettik.


Bu sayede ülkemize son 19 yılda,

meteoroloji alanında, çok güçlü bir altyapı kazandırdık.

2002’de 81 ilimizin günlük ve 3 günlük hava tahmini yapılırken,

bugün 81 ilimizin saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminleri ile 973ilçemizin günlük ve 5 günlük ayrıntılı hava tahminlerini yayınlıyoruz.

2002’de 31 olan otomatik meteoroloji gözlem sistemi sayısını,

son 19 yılda yaptığımız önemli çalışmalarla 2 bin 47’ye yükselttik.

Yine 2002’de, sadece 1 olan Meteoroloji Radar sayımızı 18’e,

Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu sayımızı da 1.711’e çıkardık.

2002’de 7 olan yüksek atmosfer gözlem istasyonu sayımızı ise 9’a çıkardık.

Ayrıca 1 adet mobil yüksek atmosfer gözlem istasyonu tesis ettik.

Ben de,bir pilot, kaptan ve çiftçi olarak, meteorolojinin tarım, havacılık ve

denizcilik sektörü için ne denli önemli olduğunu çok iyi biliyorum.

Bu nedenle, meteoroloji yatırımlarımızı planlarken,

havacılık ve denizcilik faaliyetlerini ön planda tutmaya özen gösteriyorum.

Bu kapsamda; havalimanlarına kurulan meteoroloji gözlem istasyonu sayısını,

74’e yükselttik.


Denizlerimizde de, 88 noktaya şamandıra ve Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasına 2 adet Deniz Radarı kurduk.

41 adet yıldırım tespit ve takip sistemi 100 adet elde taşınabilir otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve 2 adet toz gözlem sistemi de inşa ettik.


***SON 3 YILDA YAPILAN ÇALIŞMALAR***

Olumsuz hava olaylarındanen çok etkilenen sektör, şüphesiz tarım sektörü.

Bu nedenle son 3 yılda, başta tarım sektörü olmak üzere

meteorolojik veri ihtiyacı duyan tüm sektörlere hizmet etmesi amacıyla

126 Milyon Liralık daha yatırım yaptık.

Tarımsal Hava Tahmini sayfasının mobil uygulamasını geliştirdik ve

bu uygulamayı 2020 yılı sonunda vatandaşlarımızın kullanımına sunduk.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile meteorolojik uyarıların 4,8 milyon çiftçiye

SMS ile iletilmesi için eğitim ve iş birliği protokolü imzaladık.

Meteorolojik uyarılarımızı 50 bin yetkiliye SMS ile ulaştırırken

Sayın Cumhurbaşkanımızın “Vira Bismillah” diyerek açtığı balıkçılık av sezonunda, 2 bin 500 denizci ve balıkçımıza da bu SMS’leri ulaştırmaya başladık.

422 ilçe için uyarı veren Zirai Don Uyarı Sistemini, bütün ilçelerimizi kapsayacak şekilde, 15 Mart 2020’de güncelleyerek çiftçilerimizin hizmetine sunduk.

Böylece çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almalarını sağlayarak tarım sektörünün ve ülke ekonomimizin uğrayabileceği zararları en aza indiriyoruz.

Avrupa’da yaygın olarak kullanılan Meteo-alarm sistemini

yerli ve milli imkânlarla geliştirerek, METEOUYARI sistemini devreye aldık.

Son yıllarda milli savunma sanayiine de, yerli ve milli imkânlarla üretilen insansız hava araçlarımız (İHA-SİHA) için meteorolojik destek veriyoruz.

Yine bu yıl gerçekleştirdiğimiz Türk Dünyası Çevrimiçi Meteoroloji Formunda,

Türk Dünyası ile Meteoroloji Birliği kurulmasına yönelik

çalışmalarımızı da başlattık.


Ayrıca ülkemizde bir ilki geçekleştirdik; kendi kurduğumuz ekipmanlarla, Uluslararası Uzay istasyonunda görevli astronotla görüşme gerçekleştirdik.

İşte hamdolsun, Bakanlık olarak meteoroloji alanında,

A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarımızı detaylı analiz ettik.

Makine-ekipmandan insan kaynağına, gözlem istasyonundan

veri iletimimize kadar her bir konuyu detaylıca çalıştık.

İhtiyaçlarımızı yeniledik ve uluslararası seviyeye yükselttik.

Personelimizin teknik kapasitesini geliştirdik.

Bugün, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, Türkiye’nin en başarılı kurumlarından biri haline gelmişse ve tahminleri bu kadar doğruysa, arkasında işte bu çalışmalarımız vardır.\\\ :) Şimdi, bir alkışı hak ettiğimizi düşünüyorum.

! Kıymetli Iğdırlı Kardeşlerim!

Bilindiği gibi, ülkemizde, 2 bin 47 noktada,

meteorolojik ölçüm ve gözlem yapmaktayız.

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz;

Ağrı, Iğdır ve Kars illerimizin bağlı olduğu Meteoroloji 16. (Iğdır) Bölge Müdürlüğü’müzünde, bölgemize, ülkemize katkısı çok büyük olacaktır.

Özellikle bölgedeki 37 gözlem sisteminin, zorlu coğrafi koşullar nedeniyle ulaşımında yaşanan aksaklıklar sona erecek, işletilmeleri, bakım ve kalibrasyonları daha verimli şekilde yürütülecektir.

Bölge Müdürlüğümüzce, Kara Kuvvetleri Komutanlığı,

5. Hudut Alay Komutanlığının İHA/SİHA operasyonlarına da,

meteorolojik bilgiler aktararak, uçuş güvenliğine katkı sağlayacağız.

\\\ Şüphesiz savaşı kazanmanın en önemli unsuru havayı iyi bilmek…

Bunu yakın zamanda gördük. O yüzden 4 ülkenin kesişim noktasında Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kurmamızın stratejik önemi çok büyük.

Meteorolojik şartlar nedeniyle uçuş iptali ve gecikme olayların daha fazla yaşandığı başta Iğdır Şehit Bülent Aydın Havaalanı olmak üzere,

Kars Harakâni Havaalanı ile Ağrı Ahmed-i Hânî Havaalanında da,

mezkûr aksaklıkların azaltılması sağlanacaktır.

Meteorolojik kaynaklı afetlere yol açabilecek hadiselerin takibi ve yönetimi,

ilgili birimlerin koordinasyonuyla daha etkin bir biçimdegerçekleşecektir.

Iğdır’ınmikro iklim özellikleri dikkate alınarak, tarımsal faaliyetlerkonusunda, üniversitelerle işbirliği çalışmaları yürütülerek,

yerinde ve etkin destek sağlanacaktır.

Diğer taraftan, malum;Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında

Kasım 2020’de varılan anlaşmaya göre,

Azerbaycan, ülkenin batısı ile Nahçıvan arasında bir koridor oluşturacaktır

Bu kapsamda, Ulaştırma Bakanlığımız da, Nahçıvan üzerinden,

ülkemizi Orta Asya ülkelerine kesintisiz, hem kara yoluyla hem de demir yolu ile bağlayacağını açıklamıştır.

Biz de, her iki proje için önemli bir durak olacak olan Iğdır’ın hızla gelişeceğini; kara, hava ve demir yolu sektörleri açısından meteorolojik hizmetlere ihtiyacın artacağını değerlendirmekteyiz.

Bu anlamda, Bölge Müdürlüğümüzünkuruluşunun önemi, vereceğimiz meteorolojik destekle, ilerleyen dönemde daha iyi anlaşılmış olacaktır.

Tabi; Ermenistan, Nahçıvanve İran ile sınır komşusu olan Iğdır,

üç ülkeyle sınırı olan tek ilimizdir.

Bu bakımdan Iğdır, Bölge Müdürlüğünün kuruluşuna bağlı olarak,

Türk Dünyası ülkelerine yönelik, uluslararası eğitim ve uygulama merkezi gibi roller de üstlenecektir.

Bu minvalde; 16. Bölge Müdürlüğümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum!


***METEOROLOJİ TIRI***

Yine, bildiğiniz gibi, afet ve acil durumlarda, meteorolojik hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile AFAD arasında “Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi” yani Meteoroloji Tırı hizmete alınmıştır.

Bünyesinde temel meteorolojik gözlemlerin yapıldığı Mobil Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (M-OMGİ) ve Mobil Radyosonde (meteoroloji balonu) sistemi bulunan tırımızla, afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan meteorolojik hizmetler

7/24 kesintisiz sağlanacaktır.

Bunun yanında;Milli Eğitim Bakanlığı ile de bazı işbirliği protokolleri imzaladık.

Bu kapsamda, Meteoroloji Tırımızile; öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanları yerlerinde ziyaret ederek; meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıkları artırmayı hedeflemekteyiz.

Aynı zamanda, özel yetenekli öğrencilerin meteoroloji konusundaki ilgilerine katkıda bulunmayı amaçlamakta; teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesini planlamaktayız.

Bu kapsamda, Meteoroloji Tırımız, Iğdırlı vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin hizmetinde,Belediye Binası yanında ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Tabi şunu da ifade etmeliyim; “meteoroloji okur-yazarlığını” arttırmak adına Meteoroloji Tırı’mız, Türkiye’de ilk defa, Iğdır’ı ziyaret etmiştir. “                     Programda AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ile Iğdır valisi H.Engin Sarıibrahim bir konuşma yaparak yapılan hizmetleri ve yapılması gerekenleri söylediler.Programa Cumhuriyet başsavcısı Oğuz Şükrü Eren,Ak Parti il başkanı Ali Kemal Ayaz ,vatandaşlar katıldılar.                 Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler, Akyumak köyüne geçerek burada hayvancılık yapan çiftçilerle bir araya geldi..Melekli beldesinde kaysı hasadına katıldı.Anatolya düğün salonunda çiftçilerin sorunlarını dinledi.

          AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım,bakan Pakdemirli’ye teşekkür ederek Tuzluca ilçesine baraj yapılmasını ve ünlendi barajının eksikliğinin giderilmesi için destek verilmesini istedi.

           

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ,’da Iğdır ‘a son yıllarda güzel yatırımların geldiğini. Sorunların çözülmeye başlandığını belirterek 16. Meteoroloji bölge müdürlüğü ilimize hayırlı olsun”dedi

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

IĞDIR AYYILDIZ KOOPERATİFİ KAHVALTI SALONU...
Iğdır’da bir süre önce kadınlar tarafından kurulan Ayyıldız kadın kooperatifi üretim merkezi bahçesinden...

Haberi Oku